20 en 27 augustus, 3 en 10 september

(openingstijden zie praktische informatie) De parochies van Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Wouw hebben een bijzonder verleden. Eeuwenlang stonden ze onder rechtstreeks gezag van een cisterciënzerklooster vlak bij Antwerpen: de Bernardusabdij. Vrijwel vanaf het moment dat de dorpen ontstonden, mocht de abt bepalen wie er als pastoor werd aangesteld. Vanaf de middeleeuwen koos de abt voor…

De abdij

De Bernardusabdij maakte deel uit van de Orde der Cisterciënzers. Deze kloosterorde is ontstaan in Bourgondië, in 1098, op een plek die ‘Cîteaux’ heette – in het Latijn Cistercië. De monniken van dit klooster werden daarom cisterciënzers genoemd. De cisterciënzer orde kende in de eerste eeuw van haar bestaan een ongekende bloei. Er werden vanuit Frankrijk…

Vier zondagen, vier dorpen

Tijdens de Bernardusdagen is in de kerk van ieder dorp een tentoonstelling ingericht. Objecten die aan de historische band tussen de kerk en de Bernardusabdij herinneren, worden uitgelicht en beschreven. Ook in de kapel van Bovendonk vindt een tentoonstelling plaats. Op elke locatie komt een ander thema aan bod: Sint-Laurentiuskerk (Oud Gastel): Het interieur van de…

Zaterdag 19 augustus: Bernardus Kerkepad

Op zaterdag 19 augustus, de vooravond van de eerste Bernardusdag, kunt u pelgrimeren over het Bernardus Kerkepad. Dit initiatief staat los van de Bernardusdagen, maar sluit er prachtig bij aan. Vanuit Bovendonk in Hoeven trekt een groep wandelaars over stoffige postkoets- en kerkepaden naar de basiliek van Oudenbosch. De pelgrimstocht  start om 18:00. Voorafgaand aan de wandeling kan afzonderlijk…

Hoeven

Hoeven dankt haar bestaan aan een gebeurtenis in de winter van 1275. De Heer en Vrouwe van Breda bezegelden toen in Bergen op Zoom een oorkonde, waarmee ze de monniken van de Bernardusabdij een groot grondgebied schonken aan de grens van Hertogdom Brabant en Graafschap Holland. In de jaren erna volgde nog een hele reeks andere schenkingen en…

Oud Gastel

In de jaren zestig ondergingen veel katholieke kerken in Nederland een make-over: het aantal beelden werd gereduceerd en de veelal overdadige muurschilderingen verdwenen onder een laag witte verf. De pastoor van Oud Gastel was blijkbaar geen voorstander van deze nieuwe mode: in zijn kerk bleef alles zoals het was. Een bezoek aan deze kerk voelt…

Wouw

De abten van de Bernardusabdij hebben 600 jaar lang mogen bepalen wie er pastoor werd in Wouw. Ze verloren dit recht in 1872 aan de bisschop van Breda. De Bernardusabdij heeft in Wouw minder lang invloed gehad dan in de parochies van Oud Gastel en Oudenbosch, die pas in 1968 naar het bisdom gingen. Toch…

Oudenbosch

Het idee om in Oudenbosch een replica van de Sint Pieter te bouwen, kwam van een kloosterling van de Bernardusabdij: pater Willem Hellemons. In 1829 sloot deze zoon van een Roosendaalse graanhandelaar zich aan bij de cisterciënzers van de Bernardusabdij. De monniken waren in 1797 uit hun abdij verjaagd, en woonden sindsdien onder andere op…

Sint Bernardus

De  Bernardusabdij dankt zijn naam aan de beroemde cisterciënzer monnik Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Bernardus sloot zich aan bij de cisterciënzers toen deze nieuwe beweging nog maar één klooster had: Cîteaux. Hij werd al na een paar jaar benoemd tot abt van een nieuwe stichting: Clairvaux. Tijdens de 38 jaar dat hij abt was, heeft…

Schiere Monniken en Grijze Vrouwen

Op 14 november 2015 verscheen bij uitgeverij Damon het boek Schiere monniken en grijze vrouwen. In dit boek geeft de schrijver Philip Holt een overzicht van alle 34 cisterciënzerkloosters die ons land in de middeleeuwen rijk was. De presentatie van dit boek vond plaats in de kapel van Saint Louis, in Oudenbosch. De keuze voor deze locatie…

Omtrent den oever gheneer ik my

Net als bisschoppen en bisdommen hebben ook abten en abdijen een wapen. In het wapen van de Bernardusabdij staat van oudsher een reiger afgebeeld, met een spartelende paling in zijn snavel. De wapenspreuk luidt: Quaero sub littore victum, dat in het Middelnederlands vertaald werd als: ‘Omtrent den oever gheneer ik my’. In modern Nederlands: aan de…