De Bernardusdagen

Download hier het verhaal (herziene editie 04-2024) over het ontstaan van de Bernardusdagen: ‘720 jaar cisterciënzers in West-Brabant’. Een kwartiertje lezen…. De vijfde editie van de Bernardusdagen is achter de rug (2021) en (voorlopig) was dit de laatste editie. Dat wil niet zeggen dat we stil zitten. Er verschijnen artikelen van onze hand en Joep…

Vier zondagen, vier dorpen

Update 2022: De vijfde editie van de Bernardusdagen is achter de rug (2021) en (voorlopig) was dit de laatste editie…. De expositie in Wouw over de barokke koorbanken uit de Bernardusabdij in Hemiksem, en de tijdlijn in Oudenbosch zijn dit jaar (2022) te bewonderen. Zie de agenda. Tijdens de Bernardusdagen is in de kerk van…

Schiere Monniken en Grijze Vrouwen

Op 14 november 2015 verscheen bij uitgeverij Damon het boek Schiere monniken en grijze vrouwen. In dit boek geeft de schrijver Philip Holt een overzicht van alle 34 cisterciënzerkloosters die ons land in de middeleeuwen rijk was. De presentatie van dit boek vond plaats in de kapel van Saint Louis, in Oudenbosch. De keuze voor deze locatie…

Ontrent den hover gheneer ick my

Net als bisschoppen en bisdommen hebben ook abten en abdijen een wapen. In het wapen van de Bernardusabdij staat een reiger afgebeeld met in zijn snavel een spartelende paling. De wapenspreuk luidt: Quaero sub littore victum, dat vertaald werd als: ‘Ontrent den hover gheneer ick my’. In modern Nederlands: aan de oever vind ik mijn…

Sint Bernardus

De  Bernardusabdij dankt zijn naam aan de beroemde cisterciënzer monnik Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Bernardus sloot zich aan bij de cisterciënzers toen deze nieuwe beweging nog maar één klooster had: Cîteaux (gesticht in 1098). Al drie jaar na zijn intrede werd hij aangesteld als abt van een nieuwe stichting: abdij Clairvaux (gesticht in 1115). Tijdens…