Oudenbosch

Het idee om in Oudenbosch een replica van de Sint Pieter te bouwen, kwam van een kloosterling van de Bernardusabdij: pater Willem Hellemons.

In 1829 sloot deze zoon van een Roosendaalse graanhandelaar zich aan bij de cisterciënzers van de Bernardusabdij. De monniken waren in 1797 uit hun abdij verjaagd en woonden sindsdien onder andere op de pastorieën van hun vier West-Brabantse parochies. Omdat ze Hellemons in deze omstandigheden geen goede opleiding konden geven, stuurden ze hem naar het cisterciënzerklooster ‘Santa Croce in Gerusalemme’, te Rome. Na zijn priesterwijding stuurde de abt van de Bernardusabdij hem naar Oudenbosch. Hij was hier enkele jaren kapelaan voordat hij in 1842 tot pastoor werd benoemd. In de halve eeuw dat pater Hellemons in Oudenbosch werkzaam was, liet hij twee gezichtsbepalende gebouwen neerzetten – beide geïnspireerd op beroemde gebouwen in Rome. De westvleugel van Instituut Saint Louis is geïnspireerd op het Collegio Romano. Het ontwerp van de nieuwe parochiekerk is geïnspireerd op de Sint-Pieter en de Sint-Jan van Lateranen.

De nieuwe parochiekerk is pas na de dood van pater Hellemons voltooid. Het was vervolgens aan zijn opvolgers om de kerk in te richten. Vooral pater De Wit heeft de inrichting van de basiliek voortvarend aangepakt. In de 31 jaar dat hij in Oudenbosch pastoor was, heeft hij de kerk verrijkt met een grote hoeveelheid beelden en schilderingen. Dat hij zijn kloosterachtergrond niet heeft verloochend, blijkt uit het indrukwekkende aantal monniken en monialen dat is afgebeeld. Bijna alle heiligen die in de kerkgeschiedenis een belangrijke rol speelden, kregen in de basiliek een plaats.

Tijdens de Bernardusdagen wordt het werk van pater De Wit uitgelicht en beschreven. Bezoekers kunnen ontdekken hoeveel kunstvoorwerpen in de basiliek duidelijk maken dat de pastoors van deze kerk kloosterlingen waren van de Bernardusabdij.

Bezoekers kunnen hier meer te weten komen over de geschiedenis van de Bernardusabdij. Dit jaar is de tijdlijn opgesteld in de basiliek.
(Voor openingstijden zie: praktische informatie)

Ephrem de Syriër

terug naar home