Lezing

Als u meer te weten wilt komen over de band tussen de Bernardusabdij en de vier dorpen, kunt u een van onze lezingen bijwonen.

Lezing 9 september 2019; Heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’


Lezing 20 augustus 2019; de feestdag van Bernardus van Clairvaux:
DE BERNARDUSPAROCHIE IN DE NEGENTIENDE EEUW.
In deze periode krijgt Oudenbosch een bevlogen bouwpastoor die het initiatief neemt tot één van de vreemdste bouwprojecten uit de Nederlandse kerkgeschiedenis. Tijdens de lezing wordt getoond hoe deze dorpspastoor op het idee kon komen om in zijn parochie de Sint-Pieter na te bouwen, en hoe het kan dat hij zijn droom ook echt wist te verwerkelijken. De lezing vindt plaats dinsdagavond 20 augustus in de crypte van de basiliek (ingang en parkeren aan de achterzijde van de basiliek) en begint om 20.00uur. Toegang is gratis.


Reactie: Beste familie Hoeks,
Ondanks dat ik een hele andere voorstelling had van een lezing over dit onderwerp ben ik compleet positief verrast over de invulling van deze avond. De diepe details gingen ver van het oorspronkelijke onderwerp maar het bleef boeien en zeer interessant. Ook veel mooie afbeeldingen. Ik had een stikleuke avond. Bedankt hiervoor.
Het was natuurlijk niet alleen de lezing van Joep maar jullie inzet voor de Bernardus dagen vind ik geweldig. Als er ooit is een familie oeuvreprijs wordt uitgegeven zal ik jullie nomineren….


Verslag van de lezing van 31 mei, bij de heemkundekring van Oud Gastel:
Lezing over de Bernardusabdij en de Gastelse Kaart.
Op donderdag 31 mei werd in de gehoorzaal van de Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ een lezing gehouden over de band tussen de Antwerpse Bernardusabdij en de regio Noordwest-Brabant. Deze band werd gesmeed in de dertiende eeuw, toen de abdij een domein verwierf rond de Halderberg, en het recht kreeg om tienden te innen in een gebied dat een groot deel van de huidige gemeenten Halderberge en Moerdijk omvatte. De abdij, tot 1790 gevestigd in Hemiksem en vanaf 1834 voortgezet in Bornem, is in de geschiedenis van Noordwest-Brabant tot in de twintigste eeuw een belangrijke rol blijven spelen, vooral omdat de abt patroon was van de parochies Gastel, Wouw, Hoeven en Oudenbosch. De inwoners van deze dorpen hadden daarom eeuwenlang een kloosterling als pastoor. Landbouwers in de wijde omtrek moesten jaarlijks een deel van hun oogst afstaan aan de abdij. Mede met deze belastingopbrengst werd in Hemiksem aan de Schelde onder Antwerpen een indrukwekkend kloostercomplex gebouwd, met een statige abtenpaleis en een kloosterkerk vol kunstschatten. De Bernardusabdij behoorde tot aan de Franse tijd tot de machtigste kloosters in het hertogdom.

Tijdens de lezing werd ingezoomd op een conflict tussen Thomas van Thielt, abt van de Bernardusabdij, en Jan IV van Glymes, Markies van Bergen op Zoom. Abt en markies meenden beide recht te hebben op de tienden in ‘het Lage’, een gebied ten noorden van Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel. In 1565, aan de vooravond van de beeldenstorm, kwamen ze tot een vergelijk. Om toekomstige conflicten te voorkomen, lieten de abt en de markies een gedetailleerde landkaart maken van het betwiste gebied. Deze kaart werd begin twintigste eeuw in het abdijarchief herontdekt door de Gastelse heemkundige Frans Akkermans, en is dit voorjaar bij W-books uitgegeven in het fraaie kaartboek “Polders in kaart – Noordwest-Brabant 1565-1590”, samengesteld door Willem van Ham en Karel Leenders.

De Gastelse Kaart biedt een unieke kans om een belangrijk moment in de geschiedenis van de regio in beeld te krijgen. Op 31 mei legde Joep Hoeks aan de hand van kaarten en luchtopnames uit hoe de Bernardusabdij door een reeks rampzalige stormvloeden een groot deel van zijn West-Brabantse bezit verloor, en hoe dit de monniken onontkoombaar in conflict bracht met de markies van Bergen op Zoom.

De lezing in Oud Gastel vond plaats in aanloop naar de tweede editie van de Bernardusdagen, een evenement dat aandacht schenkt aan de eeuwenlange aanwezigheid van de cisterciënzer monniken van de Bernardusabdij in Noordwest-Brabant.

Heeft u interesse in een van onze lezingen? Stuur ons een mailtje

terug naar home