Lezing

Als u meer te weten wilt komen over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van West-Brabant kunt u een van onze lezingen bijwonen. Onze lezingen worden met veel enthousiasme door Joep Hoeks gegeven, aan de hand van veel uniek beeldmateriaal en aangepast aan iedere locatie.

Kijk op de agenda voor de lezingen die voor dit jaar al bekend zijn.

Er zijn hieronder enkele verslagen van lezingen te vinden:

VOORBIJ 2023:

*25 april 2023 Hofzaal Markiezenhof Bergen op Zoom
Hofzaallezingen geënt op de expositie: ‘Hete Vuren, schatten uit het Rijks’ nog te zien t/m 3 september 2023.
Joep Hoeks. ‘Getemd vuur: geschiedenis van de vuurbeheersing, Menselijke vuurbeheersing, die mede een basis ligt aan onze beschaving’

*Woensdag 15 maart 2023 om 19 uur: Lezing in de Bernardusabdij Te Hemiksem bij de Heemkring Heymissen
‘De abdij van Hemiksem verwierf vanaf 1275 een uitgestrekt veengebied in het noorden van het Hertogdom Brabant: het kloostergoed Halderberg. Ter exploitatie van hun nieuwe bezit, bouwden de monniken er hun uithof Bovendonk. De band tussen monniken en het kloostergoed Halderberg, is op 15 maart onderwerp van een lezing van Joep Hoeks. Hij zal aan de hand van vele kaarten en foto’s een beeld geven van de invloed van de abdij van Hemiksem in de vier West-Brabantse – tegenwoordig Nederlandse – parochies.’
Reactie:
“Vooreerst wil ik u en uw ouders nogmaals feliciteren met het zeer grondig onderzoek i.v.m. de Sint-Bernardusabdij en de daarbij horende prachtige en didactisch zeer accuraat weergegeven presentatie; kortom zeer prachtig werk van u allen. De aanwezigen hebben woensdagavond zeker heel wat nieuwe informatie en wetenswaardigheden i.v.m. de Sint-Bernardusabdij vernomen.”

VOORBIJ 2022:

* Donderdag 20 oktober 2022: De vier Nederlandse parochies van de Bernardusabdij
Locatie: de Bernardusabdij in Bornem 
Het Nederlandse dorp Oudenbosch is bekend om zijn basiliek, een Sint-Pieter in het klein. Hoog op de balustrade van de voorgevel prijkt een beeld van de heilige Bernardus, patroon van de parochie. Deze beroemdste cisterciënzer heilige wordt in dit noordelijkste deel van het oude Hertogdom Brabant al sinds de dertiende eeuw vereerd. Monniken van sint-Bernards aan de Schelde verwierven hier een groot domein – hun belangrijkste – en hadden in vier parochies het patronaatsrecht. Ook na de Franse Revolutie bleven de monniken, vanuit hun nieuwe abdij te Bornem, in deze parochies actief. Als pastoor waren ze actief betrokken bij bouw en inrichting van de parochiekerken. In deze kerken is dan ook een groot aantal kunstvoorwerpen aanwezig die aan de eeuwenlange connectie met de cisterciënzer monniken herinnert. Op 20 oktober zal Joep Hoeks in de abdij van Bornem een lezing geven over dit rijke en unieke erfgoed.“Joep Hoeks was een goede verteller . Interessante avond gisteren”

* 16-09-2022 Zaterdag Een gors in de polders.
Boerderij Wijtvliet is dit jaar één van de locaties van de Kunst- en Monumentenroute Moerdijk. Vanwege de bijzondere ligging van deze boerderij op een Pleistocene zandrug, de ‘Hokkenberg’, houdt Joep Hoeks op vrijdag 16 september een lezing over de geschiedenis van deze bijzondere plek.   

* 23-07-2022 “De zee neemt, de zee geeft – opkomst en ondergang van Nieuwenbosch”.  Zomerschool Natuurhistorisch&Volkenkundig Museum Oudenbosch (NVMO)
Reactie lezing: Een geslaagde middag in het NVMO. Heel hartelijk bedankt Joep Hoeks voor uw fantastische bijdrage aan onze zomerschool! Een goed gevulde zaal met publiek dat ruim twee uur geboeid heeft geluisterd naar de uitleg van Joep. Heel interessant!

* 29-06-2022: “Ten noorden van de Halderberg, het verdronken kloostergoed van de Bernardusabdij”. Probus Halderberge PDF  Verslag van deze lezing

* Lezing 18-05-2019 Stormvloed en inpoldering: de vorming van het Noordwest-Brabants landschap tot 1565. Lezing Breda 2019

* Lezing 7 maart 2018: “De relatie tussen Halderberge en de Cisterciënzers van de Bernardusabdij”.
Verslag: www.broederchristofoor-oudenbosch.nl

*Lezing Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ 31 mei 2018
Verslag Lezing over de Bernardusabdij en de Gastelse Kaart


Lezing Heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’ 2019

Heeft u interesse in een van onze lezingen? Stuur ons een mailtje

terug naar home