Ontrent den hover gheneer ick my

Net als bisschoppen en bisdommen hebben ook abten en abdijen een wapen. In het wapen van de Bernardusabdij staat een reiger afgebeeld met in zijn snavel een spartelende paling. De wapenspreuk luidt: Quaero sub littore victum, dat vertaald werd als: ‘Ontrent den hover gheneer ick my’. In modern Nederlands: aan de oever vind ik mijn voedsel. Deze spreuk verwijst naar de plek waar de Bernardusabdij tot 1797 was gevestigd: aan de oever van de Schelde. De monniken werden door de Franse Revolutionairen uit hun abdij gezet, maar konden in 1833 een nieuw klooster betrekken in Bornem. Hun wapenspreuk hoefden ze niet te wijzigen: ook hun nieuwe abdij lag aan de oevers van de Schelde.

terug naar home

5 Comments

 1. Joris Wachters schreef:

  Beste,
  de spreuk luidt Ontrent den oever gheneer ik my … niet omtrent. Ik verwijs naar de blog van de heemkring Heymissen (uit Hemiksem) … http://www.heymissen.tk/
  Voor de rest een prachtig initiatief en knappe informatie!
  Op zondag 20 augustus kom ik vanuit Hemiksem de kerken bezoeken.
  Succes,
  Joris Wachters
  Schepen van Cultuur
  Gemeente Hemiksem

  1. j. schreef:

   Dank voor de opmerking! Ik heb de tekst aangepast.
   Weet u misschien waar het gebrandschilderd glas wordt bewaard waarop deze vertaling van de wapenspreuk vermeld staat? En uit welke tijd dateert het?

   Zou ‘Ontrent’ simpelweg een alternatieve spelling zijn van ‘omtrent’? “Omtrent de oever” vind je in 17e-eeuwse teksten als bijvoorbeeld het gedicht “Het riet en de eikenboom” van Cats (de grote held van Godefridus Bouvaert):

   Een omgewaaide eikenboom
   Kwam drijven met een’ snellen stroom,
   Kwam drijven in het groene riet
   Gewassen aan de gulle vliet,
   En ziende dat het dun gewas
   Niet van den wind beschadigd was,
   Zoo sprak terstond dit eiken hout:
   Ik ben geslingerd uit het woud ,
   Ik ben getrokken uit den grond,
   Hoe vast ik ook geworteld stond;
   Ik ben met krachten neergedrukt
   En in der haast daarheen gerukt;
   En gij een zwak en tenger kruid.
   Dat hier omtrent den oever spruit,
   Staat frisch en weet van geen verdriet:
   Ei! zeg mij toch hoe dit geschiedt (…)

   1. Joris Wachters schreef:

    Ondertússen heb ik uw vragen aan de leden van de heemkring Heymissen doorgestuurd en eveneens aan Harry Van Royen. Ik houd u verderop de hoogte.

    1. j. schreef:

     Alvast bedankt!

 2. Joris Wachters schreef:

  Informatie over het glasraam gevonden! Met de hulp van Harry Van Royen.
  Naar welk mailadres kan ik de info (.jpg) sturen?

Reacties zijn gesloten.