Ontrent den hover gheneer ick my

Net als bisschoppen en bisdommen hebben ook abten en abdijen een wapen. In het wapen van de Bernardusabdij staat een reiger afgebeeld met in zijn snavel een spartelende paling. De wapenspreuk luidt: Quaero sub littore victum, dat vertaald werd als: ‘Ontrent den hover gheneer ick my’. In modern Nederlands: aan de oever vind ik mijn voedsel. Deze spreuk verwijst naar de plek waar de Bernardusabdij tot 1797 was gevestigd: aan de oever van de Schelde. De monniken werden door de Franse Revolutionairen uit hun abdij gezet, maar konden in 1833 een nieuw klooster betrekken in Bornem. Hun wapenspreuk hoefden ze niet te wijzigen: ook de nieuwe abdij lag aan de oevers van de Schelde.

terug naar home