Schiere Monniken en Grijze Vrouwen

Op 14 november 2015 verscheen bij uitgeverij Damon het boek Schiere monniken en grijze vrouwen. In dit boek geeft de schrijver Philip Holt een overzicht van alle 34 cisterciënzerkloosters die ons land in de middeleeuwen rijk was. De presentatie van dit boek vond plaats in de kapel van Saint Louis, in Oudenbosch. De keuze voor deze locatie had een bijzondere reden.

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog zijn in ons land alle cisterciënzerkloosters opgeheven. Het leek toen definitief afgelopen met de aanwezigheid van de cisterciënzers. Toch bleek dit niet helemaal het geval. Hoewel alle kloosters waren verdwenen, gold dit niet voor de monniken: op de pastorieën van vier West-Brabantse dorpen woonden namelijk nog cisterciënzer pastoors; monniken van de Bernardusabdij. Tot aan 1880, toen voor het eerst weer een cisterciënzerklooster werd gesticht op Nederlandse bodem, waren zij de enige cisterciënzer monniken in ons land.

Het verschijnen van het boek van Philip Holt leidde in 2017 in West-Brabant tot een nieuw initiatief: de Bernardusdagen. Na 20 augustus, de feestdag van de H. Bernardus, zijn op vier achtereenvolgende zondagen de kerken van Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Wouw opengesteld voor publiek. Bovendien is de kapel van Bovendonk te bezichtigen. Op al deze locaties is een tentoonstelling te zien over de unieke band tussen de vier dorpen en de Bernardusabdij.

Voor meer informatie over het boek Schiere monniken en grijze vrouwen kunt u de bijbehorende website bezoeken: kloosterboek.nl

terug naar home